VEĆ ŠESTU GODINU HEP KAO GENERALNI SPONZOR KAMPANJE

Biti društveno odgovoran u zajednici izazov je svakoj

kompaniji. Među one koje daju podršku akcijama i kampanjama osvješćivanju loših

navika i ponašanja, kao što je korištenje mobitela u prometu, svakako se ubraja

Hrvatska elektroprivreda. Kompanija koja je od prve godine podržala projekt Dan

bez mobitela u prometu jer osvješćivanje o opasnostima njegovog korištenja tiče

se svih. Svi smo u bilo kojoj ulozi, svakodnevno, sudionici u prometu, a stradanje

kad govorimo o ovom problemu možemo spriječiti samo odgovornim ponašanjem.

To su i poruke koje HEP podržavajući kampanju Dan bez

mobitela u prometu upućuje i svojim korisnicima. Kao što struja koju HEP proizvodi

donosi dobrobiti u kvaliteti naših života, postoji svjesnost kako kod

neodgovornog ponašanja može doći do tragedija. Jednako kao što je i mobilna

telefonija u naše živote unijela nemjerljive koristi, donijela je i opasnosti

ako nismo u skladu s njihovim korištenjem dovoljno odgovorni. Ako imamo

usvojene loše navike i ponašanja.

Sama činjenica da čak 75 posto vozača koristi mobitel

tijekom vožnje, a sve više i pješaka dok prelaze prometnice, dovoljan je razlog

uključiti se u osvješćivanje o tim opasnim navikama, jer samo je jedna sekunda nepažnje

dovoljna da dođe do prometne nesreće. Da se izgubi život ili trajno strada

zdravlje.

U kampanji Dan bez mobitela u prometu 2022. HEP se uključio

i kao partner Nagradnog natječaja namijenjenog maturantima. Mladim ljudima od kojih

će mnogi tek postati i vozači, a na vrijeme usvojene dobre navike i ponašanja

najveće su jamstvo odgovornog ponašanja u budućnosti.

Svaki dan bez mobitela u prometu je dobar dan!