ISTRAŽIVANJE NAVIKA I PONAŠANJA SUDIONIKA U PROMETU 2022.

Može se smatrati uspjehom kada kroz pet godina 20 posto ljudi

promijeni svoje opasne navike i ponašanja, a upravo se to dogodilo s promjenom

navika i ponašanja hrvatskih vozača u korištenju mobitela u vožnji. Prije pet

godina, 2017. je u okviru projekta Dan bez mobitela u prometu prvi puta u

Hrvatskoj napravljeno istraživanje navika i ponašanja svih sudionika u prometu

o njihovu korištenju mobitela u vožnji automobila, na biciklu ili dok kao

pješaci prelaze prometnicu.

Čak 91 posto vozača je 2017. iskazalo da ima naviku korištenja

mobitela za volanom. Ove je godine ponovljeno istraživanje ustanovilo kako tu

naviku ima 73 posto vozača. Riječ je

o vozačima koji mobitel koriste za razgovor. Njih 44,5 posto to čini koristeći

isključivo handsfree uređaje, što je također podatak kako su se neke navike

promijenile nabolje – u prvom istraživanju handsfree uređaje koristilo je

dvostruko manje vozača, njih tek 25,5 posto.

Vozači manje razgovaraju, ali više koriste aplikacije i rade

selfije

 

Kroz protekle godine povećalo se korištenje GPS aplikacija.

Istraživanje govori kako danas 52,1 posto vozača mobitel koristi za navigaciju,

dok ih je 2017. to činilo 10 posto manje. Korištenje mobitela za ispisivanje

ili čitanje poruka ostalo je približno na istoj razini. Odlična je vijest da se

značajno smanjilo korištenje mobitela za volanom za praćenje društvenih mreža.

Dok je 2017. čak svaki peti vozač za volanom na mobitelu pratio društvene

mreže, danas to u prometu čini svaki dvanaesti vozač. S druge strane pojavila

se jedna nova navika – čak svaki 20 vozač tijekom vožnje mobitel koristi za

snimanje selfija. U prvom istraživanju takvo ponašanje nije zabilježeno. Vozači

su tada iskazivali da tijekom vožnje vole fotografirati okolnu prirodu, i to je

činilo njih 17 posto.

Na pitanje kada najčešće koriste mobitel tijekom vožnje, 56,2

posto odgovora da su to sve situacije, vožnja gradom ili naseljenim područjima,

na autocesti, na ravnom dijelu ceste i semaforu. Isključivo na semaforu

naznačilo je 17,1 posto ispitanika, a na ravnom dijelu ceste, za koji se

očekuje da bi vozači birali kao neko sigurnije mjesto kada bi upotrijebili

mobitel dok voze, iskazalo je njih tek 7,4 posto.

Deset posto manje biciklista koristi mobitel

 

Novo istraživanje navika i ponašanja korištenja mobitela u prometu

pokazalo je da se za više od 10 posto smanjio i broj biciklista koji mobitel

koriste u vožnji biciklom. Koristi ga 21,4

posto biciklista, a prije šest godina tu je naviku imalo 33 posto.

Kad je riječ o pješacima situacija se pogoršala. Prije šest godina

50 posto pješaka iskazalo je da mobitel koristi dok prelaze prometnice, a novo

istraživanje pokazuje da tu naviku ima 65,5

posto. S obzirom da Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne predviđa

kažnjavanje i pješaka koji mobitel koriste dok prelaze prometnice, upitali smo bi

li moguće kažnjavanje takvog ponašanja utjecalo na promjenu njihova ponašanja.

Uvođenje novčane kazne utjecalo bi na 40,5 posto ispitanika da paze da mobitel

ne koriste dok prelaze prometnicu, a za preostalu većinu od 59,5 posto novčana

kazna, kad bi bila zakonom propisana kao prekršaj, ne bi imala utjecaja.

Novčane kazne nemaju utjecaj na promjenu navika za 50 posto vozača

 

Svi su ispitanici upitani koliko je korištenje mobitela u prometu

opasno za njih same i druge sudionike u prometu. Da je riječ o navici i

ponašanju koje je opasno i za sigurnost u prometu vrlo rizično svjesno je 85,3

posto ispitanika. Da to ne mogu procijeniti reklo je 11,8 posto, a 2,9 posto

ustvrdilo da to nije opasno. Usporedimo

li svjesnost o opasnosti s rezultatima prvog istraživanja, mogli bismo reći da

je ona malo porasla. Prije šest godina 7 posto građana bilo je stava da

korištenje mobitela u prometu nije opasno, 14,7 posto nije znalo procijeniti, a

78,3 posto je tvrdilo da je opasno.

Pitali smo i o utjecaju kazni na promjenu ponašanja vozača,

biciklista i motorista. Čak 50,8 posto njih izjavilo je da ih nikakva novčana

kazna ne bi mogla spriječiti u korištenju mobitela tijekom vožnje, što je za

trećinu više nego što su na isto pitanje odgovarali u istraživanju 2017. Za 500

kuna viša kazna od sadašnje, koja iznosi tisuću kuna, mogla bi imati utjecaj na

promjenu navike za 24,3 posto vozača, biciklista i motorista, a kazna viša od

dvije tisuće kuna utjecala bi na promjenu navika kod njih 16,2 posto.

Utjecaj pandemije

– 32 posto građana više koristi mobitel dok su u prometu

Istražili smo je li i na koji je način pandemija covida 19 u

protekle dvije godine utjecala na naviku korištenja mobitela u prometu. Više od

trećine ispitanika, 32,2 posto, reklo je da je zbog pandemije i promjena života

koje im je ona donijela, mobitel počelo više koristiti i dok su u prometu.

Jednako ga koristi 61,3 posto ispitanih, a manje 6,3 posto.

Građani mobitel dok su u prometu, bez obzira kao vozači,

biciklisti, motociklisti ili pješaci, najviše koriste zbog komunikacije s

obitelji i prijateljima – njih 60 posto, zbog posla 35,2 posto, a čak svaki 20

ispitanik govori kako mobitel dok je u prometu koristi za obavljanje online

sastanaka. S obzirom da se to u prvom istraživanju nije pojavljivalo kao praksa

kod korištenja mobitela u prometu, mogli bismo zaključivati da je pandemija

utjecala na stvaranje nove svrhe korištenja mobitela. U ovom se istraživanju

pojavilo i značajnije povećanje korištenja aplikacija kod vozača. U prvom

istraživanju 2017. vozači su od aplikacija gotovo isključivo koristili GPS, dok

danas 13,2 posto vozača dok je u vožnji koristi različite aplikacije, a najviše

web shopove i one za online dostave.

ZAKLJUČCI

 Istraživanje je na više razina pokazalo

promjenu ponašanja i navika

Vozači puno manje razgovaraju na mobitel dok voze, ali su stvorili druge

navike – pojačano korištenje mobitela za navigaciju GPS-om, a posebice za

korištenje različitih aplikacija, te za snimanje selfija, što se ranijih godina

nije činilo.

Pješaci, s druge strane, danas puno više razgovaraju na mobitel dok

prelaze prometnice, a zabrinjavajuće je da nije razvijena svjesnost o

opasnostima koje takvo ponašanje nosi. Štoviše, čak 60 posto ispitanika tvrdi

da ih nikakve novčane kazne ne bi spriječile da koriste mobitel dok kao pješaci

prelaze raskrižja.

Biciklisti i motoristi su

korištenje mobitela u vožnji smanjili za najmanje deset posto.

Prezentaciju istraživanja možete pogledati OVDJE

Istraživanje je

provedeno na području Hrvatske među 800 ispitanika, u veljači 2022., a uzorak

je straftificiran prema demografskim

obilježjima stanovnika RH